Spiegelingen

Gele blaadjes

Vennen bij strenge vorst

Rimpeling

Veld met hoge distels

Berken aan de rand van het bos

Groot hoefblad met fluitenkruid

Waterkant met gele lis

Dennen op een zandheuvel

Berken in het vroege voorjaar

Lange schaduwen

Vennen

Waterkant met bomen gespiegeld

Bosrand in de schemering

Net gemaaid

Omgeploegde akker in de winter

Ochtendnevel

Wijchense ven

Wijchense ven oever

Spiegeling bomen

Wijchense ven met bomenrij