Hatertse ven in Januarie

Sparren

Rietkraag

Riet gespiegeld

Koolzaad

Huis aan bosrand

Krentenbomen in bloei